Disclaimer:

De volledige inhoud van deze website is in het bezit van of onder controle van Karly’s Hair And Care en wordt beschermd door de universele auteursrechten. U mag de inhoud enkel downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden. De inhoud mag anders hoe dan ook niet worden gekopieerd of gebruikt.
Karly’s Hair And Care zal zich inspannen om de informatie op deze website bijgewerkt en nauwkeurig te houden. Karly’s Hair And Care kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade of problemen aan uw systeem die het resultaat zijn van uw toegang tot, of uw onvermogen tot toegang tot, deze website.


De handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, omkleding en producten op deze website zijn internationaal beschermd. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van , haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten, behalve om de producten of diensten te identificeren.
Karly’s Hair And Care is vrij om de inhoud van alle berichten die u naar deze site of per email naar ons verstuurt, met inbegrip van ideeën, concepten of suggesties, te gebruiken voor om het even welk doel ter verrijking van Karly’s Hair And Care.


Deze website wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan. Karly’s Hair And Care behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie.


Het logo en de lay-out en vormgeving van deze website zijn eigendom van Karly’s Hair And Care en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karly’s Hair And Care. Alle logo’s van partners zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en mogen niet zonder hun toestemming gebruikt worden.